AFM jaarverslag 2023: digitale verleidingen meest riskant voor jongeren

Crypto's

In de publicatie ‘Crypto’s’ zoomt de AFM nader in op de online keuzeomgeving van de applicaties (apps) van drie Nederlandse cryptodienstverleners. Gebruikers van cryptoapps worden gestuurd richting het regelmatig en gemakkelijk handelen in bepaalde crypto’s of het activeren van aanvullende diensten. Dit brengt het risico met zich mee dat consumenten keuzes maken die niet in hun eigen belang zijn. De AFM moedigt cryptodienstverleners sterk aan om hun apps meer in te richten in het belang van de klant. Voor consumenten geldt dat handelen in crypto’s zeer risicovol is en dus alleen geschikt voor die kleine groep, die het zich kan veroorloven het ingelegde geld te verliezen.