AOWer aannemen heeft mooie voordelen

Dat AOW’ers graag door willen werken, is soms uit een financiële noodzaak. Ze kunnen door te blijven werken hun pensioeninkomen aanvullen en een spaarpotje aanleggen voor wanneer ze uiteindelijk wel definitief gestopt zijn. Maar uit onderzoek blijkt dat de meeste ouderen blijven werken vanwege de omgang met andere mensen, de voldoening die ze uit het werk halen en de kennisoverdracht op de volgende generatie.

Soms nieuw contract nodig
Misschien zou u het fijn vinden als een bepaalde werknemer na zijn pensionering bij u wil blijven werken, eventueel in deeltijd. Ga daar dan ruim van tevoren over in gesprek. Wil uw werknemer graag blijven, maar eindigt de arbeidsovereenkomst ‘van rechtswege’ bij de AOW-leeftijd? Dan moet u een nieuw contract afspreken. Als in de cao en in de arbeidsovereenkomst staat dat de werknemer mag doorwerken na de AOW-leeftijd, dan hoeft dat niet. Het contract loopt dan gewoon door.

Geen premies meer betalen
Wilt u buiten uw bestaande werknemers AOW’ers gaan werven? Dan kunt u een uitzendbureau inschakelen dat gespecialiseerd is in senioren of zelf een tijdelijk contract aanbieden. AOW’ers hebben net als anderen recht op het minimumloon en vakantiegeld. Maar u hoeft geen premies te betalen voor de WW, de Ziektewet, de WAO en de WIA. Een AOW’er in uw bedrijf is dus niet meer verzekerd tegen werkloosheid. Wordt hij ziek, dan moet u nog wel zes weken zijn loon doorbetalen. Maar u hoeft geen passend werk meer te zoeken in het bedrijf van een andere werkgever en ook een plan van aanpak voor de re-integratie is niet nodig.

Geschikt of ongeschikt?
Of oudere werknemers van toegevoegde waarde zijn voor uw bedrijf, hangt sterk af van de baan die u te vergeven heeft. Ze hebben vaak meer moeite met zware fysieke arbeid en werk waarbij veel moderne technologie komt kijken. Maar ze kunnen heel bevlogen zijn, vanwege hun kennis en ervaring autoriteit uitstralen en jongere collega’s begeleiden. Ook blijven ze vaak trouw en gaan ze niet zo snel op zoek naar ander werk.