Basisbeurs terug van weggeweest

De basisbeurs die per 1 september ingaat, geldt voor alle studenten in het hoger onderwijs, zowel nieuwe studenten als degenen die al aan hun studie begonnen waren. Er is alleen recht op een basisbeurs tijdens de officiële duur van de studie. Als uw kind al ouderejaars is, kan hij dus alleen voor de resterende studiejaren nog een basisbeurs krijgen. Studenten op het mbo hebben vanaf hun 18de recht op een basisbeurs als zij een beroepsopleidende leerweg volgen.

Hoeveel krijgt een student?
Thuiswonende studenten krijgen met een basisbeurs 110,30 euro per maand, uitwonende studenten 274,90, plus 164,30 euro. Dat laatste bedrag ontvangen ze alleen dit studiejaar vanwege de sterk gestegen kosten van boodschappen en energie.

Naast deze basisbeurs kan uw kind eventueel een aanvullende beurs krijgen. Daarvoor komt hij in aanmerking wanneer u als ouders minder dan 70.000 euro per jaar verdient. Hoeveel uw kind aan aanvullende beurs ontvangt, is afhankelijk van uw inkomen, maar het maximum is 416 euro per maand.

Ten slotte krijgen mbo-, hbo- en wo-studenten een studentenreisproduct waarmee zij vrij of met korting kunnen reizen in het openbaar vervoer in heel Nederland.

Terugbetalen of niet?
De basisbeurs en de aanvullende beurs zijn prestatiebeurzen. Dat houdt in dat de bedrag pas een gift wordt als uw kind binnen 10 jaar afstudeert. Lukt dat niet, dan moet hij de studieschuld plus rente terugbetalen. Datzelfde geldt voor het studentenreisproduct. Hoeveel uw kind per maand moet aflossen is afhankelijk van zijn draagkracht.

Geld lenen
Als uw studerende kind het financieel niet redt met zijn beurs alleen, heeft hij verschillende mogelijkheden om zijn inkomen te verhogen. Als uw inkomen hoog genoeg is, kunt u hem ondersteunen. Een andere mogelijkheid is een bijbaan nemen of geld lenen. Geld lenen kan nog steeds bij DUO. Die brengt rente in rekening vanaf de maand dat de lening loopt. Anders dan bij de basisbeurs, aanvullende beurs en reisproduct moet uw kind het totale leenbedrag plus rente na de opleiding altijd volledig terugbetalen. Hij mag maximaal 35 jaar doen over de terugbetaling.

Sparen voor de studie
Heeft u nog jonge kinderen en wilt u dat zij zonder studieschuld aan hun werkzame leven beginnen? Vraag ons dan naar een goed spaarproduct waarmee u speciaal voor de studie een kapitaal opbouwt.