Bedrag ineens uitgesteld tot 2025

Als reden voor de vertraging noemt de minister dat de parlementaire behandeling van het wetsvoorstel dat een aanpassing van de Wet bedrag ineens moet regelen pas voor begin 2024 is gepland. Uitvoerders hebben vervolgens nog tenminste zes tot negen maanden tijd nodig om de deelnemer goed te kunnen informeren over de keuzemogelijkheid van een bedrag ineens. Dit leidt in ieder geval tot verder uitstel van de datum van inwerkingtreding tot 1 januari 2025.”