CBS Inflatie in februari 8 procent

Prijsontwikkeling

Bij de snelle raming maakt het CBS naast het inflatiecijfer ook de prijsontwikkeling van een aantal productgroepen bekend. Vier groepen vormen gezamenlijk de totale bestedingen van de consumentenprijsindex (CPI): industriële goederen exclusief energie en motorbrandstoffen, energie inclusief motorbrandstoffen, voedingsmiddelen, dranken en tabak en diensten.

Nieuwe meetmethode energieprijzen

Vanaf verslagmaand juni 2023, waarvan op 30 juni de snelle raming wordt gepubliceerd, gebruikt het CBS een nieuwe methode om energieprijzen te meten in de CPI. Bij de huidige methode wordt de prijsontwikkeling gemeten op basis van nieuwe contracten. Bij de nieuwe methode worden transactiedata van energieleveranciers gebruikt, zodat er ook rekening kan worden gehouden met de tarieven van al langer lopende energiecontracten. Dit zorgt voor een nauwkeuriger inflatiecijfer.