Dit verandert er voor u en uw werknemers in 2024

Belastingen

Veranderingen IB
Box 1. Voor 2024 is de schijfgrens in box 1 aangepast. De inkomensgrens voor het toptarief is in 2024 € 75.624. Het tarief in schijf 1 wordt 36,97% en in schijf 2 is het tarief 49,50%.

Box 2. Het huidige belastingtarief in box 2 is 26,90%. Per 1 januari 2024 komen er twee schijven. Voor inkomsten tot 67.000 euro komt het tarief op 24,5%, daarboven is het 33%

Box 3. Het belastingpercentage over vermogen in box 3 gaat in 2024 omhoog naar 36% (was in 2023 32% ).

Vermogen dat op een derdengeldenrekening staat, wordt met terugwerkende kracht (in 2023) behandeld als banktegoed, dus niet meer als belegging. Dat betekent dat u voor dit vermogen 0,36% gaat betalen in plaats van 6,17%.

Maximumbedrag regeling excessief
Het bedrag dat u maximaal onbelast mag lenen van de eigen vennootschap wordt verlaagd van 700.000 euro naar 500.000. Het leenbedrag daarboven wordt belast als inkomen in box  2.

Mkb-winstvrijstelling
De mkb-winstvrijstelling gaat naar 13,31%. Nu staat het nog op 14%. Aanvankelijk zou de aftrekpost dalen naar 12,7%, maar het kabinet heeft later nieuwe plannen aan het Belastingplan toegevoegd en het percentage naar boven bijgesteld.

Zelfstandigenaftrek
In 2023 mochten zelfstandigen nog 5.030 euro van de winst aftrekken. In 2024 is dat nog maar 3.750. Naar verwachting wordt de zelfstandigenaftrek verder afgebouwd tot 900 euro in 2027.

Werknemers

Minimumloon
Het minimumloon stijgt met 3,75%. Toch kan de stijging voor een aantal minimumloners veel hoger uitpakken. Tot nu toe werd het minimumloon namelijk per maand vastgesteld. Een minimumloner wiens fulltime werkweek bestond uit 40 uur verdiende dus hetzelfde als een minimumloner met een fulltime werkweek van 36 of 38 uur. Per 1 januari 2024  wordt het minimumloon vastgesteld per uur in plaats van per maand. Met een fulltime werkweek van 36 uur stijgt het minimumloon daardoor met 3,75%, met een werkweek van 38 uur is dat 9,49% en met een werkweek van 40 uur komt de stijging uit op 15,29%.