IG&H Hypotheekmarkt toont voorzichtig herstel

Hoogste marktaandeel voor starters sinds 2016

De hypotheekomzet steeg in het derde kwartaal van 2023 voor alle type sluiters in vergelijking met het tweede kwartaal van 2023. De hypotheekomzet onder starters liet net als vorig kwartaal de grootste stijging zien met 8,4%, gevolgd door doorstromers met 8,3%, en over- en bijsluiters met 3,3%. Het marktaandeel voor zowel starters als doorstromers is licht gestegen in vergelijking met het voorgaande kwartaal, wat resulteerde in het hoogste marktaandeel voor starters sinds 2016. Over- en bijsluiters daarentegen zagen een daling van -4,2% in de omzet, waardoor hun marktaandeel op het laagste punt uitkwam sinds de start van de IG&H Hypotheekupdate in 2014. “De kansen van starters op de woningmarkt verbeteren, dit is terug te zien in het toegenomen marktaandeel”, zegt Simone Mensink, Director Banking bij IG&H.

Gemiddelde hypotheeksom stijgt naar hoogste niveau

De gemiddelde hypotheeksom (excl. overbrugging) bereikte in het derde kwartaal van 2023 een recordniveau van 396.000 euro, een stijging van 4,1% ten opzichte van het tweede kwartaal. Deze stijging is merkbaar voor alle typen sluiters en markeert een trendbreuk voor doorstromers en over- en bijsluiters. Daar was een dalende lijn zichtbaar in de gemiddelde hypotheeksom tot het tweede kwartaal van 2023. Over- en bijsluiters zagen de grootste stijging, gevolgd door doorstromers en starters.

Banken winnen terrein terug

In het derde kwartaal van 2023 hebben banken hun positie als marktleider verstevigd, met een stijging van 1,6%-punt in hun marktaandeel. Met name opvallend is de stijging van ABN Amro-labels waardoor het concern de nieuwe nummer 2 wordt in de top 10 concerns. Tegelijkertijd ervaren verzekeraars de grootste daling van hun marktaandeel met een afname van -1,5%. Ondertussen zien regiepartijen, met Munt als meest indrukwekkende stijger, en buitenlandse partijen, waarbij Lloyds Bank de sterkste daler is, respectievelijk een lichte stijging en daling in hun marktaandeel.

Stijging aantal zuinige energielabels zet door

Het aantal geregistreerde energielabels van Nederlandse woningen is in Q3 2023 gestegen met 3,8% naar 125.500 registraties, waarbij 90,6% voor bestaande woningen en 9,4% voor nieuwbouwwoningen is. Hoewel het aantal registraties voor energielabel A is toegenomen naar 53.600, is het aandeel relatief gedaald naar 42,7%. Labels A tot en met E vertegenwoordigen nu 92,8% van het totaal, in lijn met de verwachte wetgeving die energielabels F en G tegen 2033 verbiedt.