Koopkrachtdaling huishoudens met laagste inkomens

Een alleenstaande in de bijstand zou er volgend jaar 36 euro per maand op vooruitgaan, blijkt uit berekeningen die het Nibud maakte op basis van de Miljoenennota. Maar door het verdwijnen van de energietoeslag slaat die kleine plus om naar een achteruitgang van ruim 70 euro per maand. Het Nibud becijferde dat de koopkracht voor een alleenstaande met bijstand in 2024 daalt met 4,3%.

Gezinnen met meerdere kinderen hebben onder meer profijt van de wijzigingen in het kindgebonden budget. Hun koopkracht stijgt volgens de berekenen van het Nibud met bedragen tussen de 50 en 370 euro. “Gezinnen met kinderen worden door het kabinet beter ondersteund”, zegt Nibud-directeur Arjan Vliegenthart. “Maar aan het onderliggende patroon – dat de basis te weinig is om van rond te komen – is nog niets veranderd. Een alleenstaande in de bijstand kon dit jaar met alle tijdelijke maatregelen en zonder tegenslagen rondkomen, maar als je volgend jaar 72 euro minder kunt besteden, kom je elke maand te kort. De afhankelijkheid van (tijdelijke) toeslagen is eigenlijk te groot.”