Meer rust op de woningmarkt

Wie naar de huidige woningmarkt kijkt, kan bijna het verschil met een jaar geleden niet geloven. In januari 2022 stegen de huizenprijzen op jaarbasis nog met 21%. Sinds augustus is er sprake van een daling. Uit de nieuwste cijfers van de NVM blijkt dat de gemiddelde verkoopprijs van een bestaande woning in het eerste kwartaal van 2023 3,6% lager ligt ten opzichte van het vierde kwartaal 2022. En op jaarbasis daalde de gemiddelde verkoopprijs met maar liefst 8,2%.

Dalende prijzen
De belangrijkste verklaring voor de daling is de hypotheekrente. Die steeg van rond de 1% begin 2022 naar rond de 4% begin 2023. Een hogere rente betekent dat de betaalbaarheid verslechtert. Waren er vorig jaar al veel mensen die door de hoge prijzen niets konden kopen, met een veel hogere rente wordt woningaanschaf voor een nog grotere groep onmogelijk. De vraag naar woningen neemt dus af en dat heeft onvermijdelijk een effect op de prijzen. Die dalen dan.

Overbieden hoeft niet meer
Een andere trend is dat huizenbezitters die willen verhuizen nu een andere koopstrategie hebben. Een jaar geleden was dat: eerst kopen, dan verkopen. Nu is dat omgekeerd. Het woningaanbod neemt daardoor toe er valt voor kopers meer te kiezen en te onderhandelen. Daardoor is er meer rust gekomen. Een jaar geleden voelden kopers nog een extreme druk als zij gingen bieden omdat de kans op slagen heel klein was. Overbieden was normaal: 81% van de woningen werd boven de vraagprijs verkocht. Nu is dat nog 31%. En dat is nog niet alles. Verkopers vangen nu gemiddeld 1,3% minder dan de vraagprijs, vorig jaar gemiddeld 5% meer.

(Ver)kopen of niet?
Wat betekent deze prijzenontwikkeling nu voor kopers en verkopers? Die voelen zich onzeker. Volgens een recent onderzoek stelt bijna 40% de (ver)koop van een woning uit in afwachting van wat de rente en de huizenprijzen gaan doen. Bent u al huizenbezitter dan krijgt u voor uw huidige woning waarschijnlijk minder dan een jaar geleden. Maar uw nieuwe woning heeft ook een lagere prijs. De vraag is verder of u uw oude hypotheekrente mee mag verhuizen. Als u een lage rente kunt behouden, scheelt dat enorm in de maandlasten.

Bent u een starter op de woningmarkt, dan is vooral de hypotheekrente van belang. Hoeveel kunt u maximaal lenen met de huidige rente en welke woning kunt u dan kopen? Misschien wilt u afwachten of prijzen verder dalen. Maar als u ergens een baan accepteert of als er sprake is van gezinsuitbreiding, wilt u toch verhuizen. Bedenk dan dat u nog heel lang huizenbezitter kunt zijn, vaak zelfs voor de rest van uw leven. Uiteindelijk zult u financieel profiteren van woningbezit.

Welkom voor hypotheekadvies
Wilt u een huis kopen, klop dan bij ons aan voor hypotheekadvies. Wij laten zien wat er mogelijk is en gaan op zoek naar een passende en toekomstbestendige hypotheek.