Meer tijd voor overgang naar nieuw pensioenstelsel

Dat heeft de ministerraad besloten op voorstel van minister Schouten (foto) voor armoedebeleid, participatie en pensioenen.  Het wetsvoorstel gaat nu naar de Raad van State voor advies. Deze wijziging was al tijdens de behandeling van de pensioenwet toegezegd aan de Eerste Kamer, die had aangedrongen op voldoende tijd voor een zorgvuldige overgang.

Wet toekomst pensioenen

In de Wet toekomst pensioenen stond dat pensioenfondsen tot 1 januari 2027 de tijd hebben om over te gaan naar het nieuwe stelsel. De behandeling van de nieuwe pensioenwet door de Tweede en Eerste Kamer heeft echter veel tijd gevraagd. Daardoor is de tijd voor de fondsen om dit zorgvuldig te doen, kort geworden. De wetswijziging die naar de Raad van State gaat, haalt die genoemde datum uit de pensioenwet en noemt de datum nu in een AMvB.