Minder pensioen met deeltijdwerk

Als het om inkomsten gaat, ligt de focus van Nederlanders vooral op het nu rond kunnen komen en niet zozeer in de toekomst. Dat zocht Wijzer in Geldzaken onlangs uit. Als ze minder gaan werken, realiseren mensen zich daarom vaak niet wat dat betekent voor hun pensioen. En zelfs als ze dat wel weten, zijn ze terughoudend om actie te ondernemen om het pensioen te verbeteren. Ze denken vaak dat financiële stappen niet nodig zijn. Terwijl het verschil in pensioenopbouw in de tienduizenden euro’s kan lopen als u maar een dag minder gaat werken. Dat leidt tot een flinke hap uit de maandelijkse pensioenuitkering.

Samen genoeg inkomsten?
Vrouwen zijn extra kwetsbaar, omdat zij vaker in deeltijd werken: bijna twee derde, tegenover 28 procent van de mannen. Veel vrouwen zijn tijdens hun werkzame leven al niet financieel onafhankelijk. Ook weten ze vaak niet hoe ze er financieel voorstaan en wat hun inkomen is na pensionering. Partners vertrouwen erop dat ze samen voldoende inkomsten hebben om rond te komen, nu én in de toekomst. Maar kunt u daar echt altijd op rekenen? Want wat gebeurt er als een van u overlijdt of als u gaat scheiden? Veel pensioengeschillen gaan over de verdeling van het pensioen tussen scheidende partners.

Uw financiële toekomst
Werken in deeltijd kan een prima keuze zijn, maar bedenk wel hoe uw financiële toekomst er dan uitziet. Die toekomst is niet alleen afhankelijk van het pensioen dat u opbouwt bij uw werkgever, maar ook van andere factoren: een partnerpensioen, een pensioenvoorziening die u eventueel individueel afsluit, de overwaarde van uw woning, uw spaar- en beleggingsrekeningen en de waarde van levensverzekeringen. Om een goed beeld te krijgen moeten al die regelingen gewogen worden. Bovendien maakt het nogal uit hoeveel u nodig denkt te hebben na uw pensionering. Bent u tevreden met een eenvoudige levensstijl of wilt u juist op uw oude dag wat meer kunnen uitgeven?

Zekerheid in elke levensfase
Ga met ons het gesprek aan over financiële zekerheid, nu en in de toekomst. Wij kunnen een financieel plan voor u maken waarin maatregelen staan om inkomsten stabiel te houden in elke levensfase en daarnaast vermogen op te bouwen. Daarbij houden we ook rekening met ingrijpende gebeurtenissen zoals een scheiding of het overlijden van een partner en adviseren we u over passende oplossingen.