Nibud voorziet stijging koopkracht in 2024

Wie werkt en kinderen heeft gaat er het meest op vooruit. In veel cao’s zijn afspraken gemaakt over loonstijgingen, het CPB verwacht dat de lonen in 2024 met 5,4% stijgen. Werkenden merken daarnaast dat de heffingskortingen zijn verhoogd. Van het brutoloon blijft daardoor netto meer over.

Huishoudens met kinderen zullen merken dat de kinderbijslag met enkele tientjes is verhoogd. Ook gaan zij er in veel gevallen op vooruit dankzij de veranderingen in het kindgebonden budget. Dankzij de hogere bedragen kunnen tweeverdieners met kinderen er toch tussen de 100 en 300 euro per maand op vooruitgaan.

Afschaffing energietoeslag

In 2023 konden huishoudens met een laag inkomen nog energietoeslag aanvragen. Ondanks de hogere uitkeringen betekent de afschaffing van deze toeslag voor de alleenstaanden in deze groep een verslechtering van hun koopkracht.

Stellen met een laag inkomen die kinderen hebben, gaan er dankzij het hogere kindgebonden budget wel op vooruit. De stijging van de zorgpremie is weliswaar lager uitgevallen dan op Prinsjesdag verwacht, maar ook de maximale zorgtoeslag valt lager uit dan in 2023.

De koopkrachtstijging moet volgens het Nibud wel worden gezien in de context van het gat van 2022. “De energieprijzen zijn intussen weer gedaald, maar andere producten zijn bepaald niet goedkoper geworden”, aldus Arjan Vliegenthart, directeur van het Nibud.

Voor 2024 verwacht het CPB een inflatie van 3,6%. Daarmee ligt de inflatie lager dan de loonstijgingen van gemiddeld 5,4%.