Vanaf 2024 wettelijk minimumuurloon

Nu werkt de ene werknemer 40 uur en de andere werknemer 36 uur per week voor hetzelfde minimum(maand)loon. Daardoor kent de ene sector een lager uurloon dan de andere sector. De invoering van een vast minimumuurloon maakt aan deze situatie een einde. Voor werknemers onder de 21 jaar gelden vanaf 1 januari 2024 vaste minimumjeugdlonen per uur.

Werkgevers hebben nog een half jaar om zich voor te bereiden op de komst van het minimumuurloon. De invoering betekent in veel gevallen dat afspraken in cao’s en arbeidscontracten aangepast moeten worden om te voldoen aan de nieuwe systematiek van de wet. Het vraagt in veel gevallen ook om aanpassing van salarisadministratie-systemen.

Het minimumuurloon is het resultaat van het initiatiefwetsvoorstel van de Tweede Kamerleden Barbara Kathmann (PvdA) en Senna Maatoug (GroenLinks). Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft een kennisdocument (pdf) opgesteld met veel gestelde vragen en voorbeeldberekeningen. Het document is bedoeld voor onder meer werkgevers, cao-partijen
en salarisadministrateurs om hen te helpen bij de voorbereidingen op de invoering van het minimumuurloon.