Vijf grootste pensioenfondsen willen investeren in energietransitie

Krachten bundelen met de overheid

“We zijn bereid onze krachten te bundelen met die van de overheid en bieden onze gezamenlijke (financierings-)kracht en expertises aan om samen een belangrijke bijdrage te leveren aan de energie­transitie in Nederland. Pensioenfondsen kunnen door samenwerking met overheidsinstanties een belangrijke rol spelen in de energietransitie, waaronder de realisatie van bijvoorbeeld de warmte- en elektriciteits­netwerken.”

Meer financieringsmogelijkheden en ambitieus beleid zijn nodig

“Om echt energie te geven aan deze transitie vragen wij het nieuwe kabinet om ambitieus en betrouwbaar overheidsbeleid, meer publiek-private financieringsmogelijkheden en een volwaardige nationale investeringsinstelling. Door meer gezamenlijk met de overheid op te trekken kunnen we langdurig stabiele rendementen halen én een belangrijke bijdrage leveren aan de nood­zakelijke energietransitie in Nederland. Hiermee dragen we bij aan een goed vestigingsklimaat en helpen we onze werkgevers met de verduurzaming van hun bedrijven én bieden wij onze deelnemers nu en in de toekomst een goed pensioen in een duurzame wereld.”

Energietransitie als onderdeel van ons nieuwe beleggingsbeleid

“Het ondersteunen van de energietransitie in Nederland is een van de speerpunten in ons nieuwe beleggingsbeleid. In het nieuwe beleid willen we 10 miljard euro investeren in Nederlandse impactbeleggingen. Een deel hiervan moet bijdragen aan de energietransitie in Nederland. Daarmee doen we ook wat deelnemers van ons vragen. Bijdragen aan de overgang naar duurzame energie ziet 60% van onze deelnemers als hét thema waarop ABP impact moet maken.”