Wist u dat / Weetjes

  • Huishoudens met een verzamelinkomen tot €48.625 kunnen in aanmerking voor een energiebespaarlening met 0% rente dat wordt verstrekt vanuit het Nationaal Warmtefonds. Bij deze lening lost de klant maandelijks af, maar betaalt geen rente gedurende de gehele looptijd. Heeft de klant geen of beperkte leenruimte om energiebesparende maatregelen te treffen dan kan er ook een energiebespaarlening met combinatielening verstrekt worden. Op deze manier betaalt de klant de eerste vijf jaar zelf geen maandlast. Na vijf jaar vindt er een hertoets plaats. Klik hier voor de voorbeelden en voorwaarden van de energiebespaarlening.
  • Vanaf 7 februari 2023 kunnen kwetsbare huishoudens met een hoge energierekening terecht bij het Tijdelijke Noodfonds Energie. Het Noodfonds betaalt een deel van de energierekening van oktober 2022 tot en met maart 2023 voor huishoudens die hiervoor in aanmerking komen. Dit betreft huishoudens die een bruto-inkomen hebben van €2.980 (alleenstaand) of €3.794 (samenwonend) per maand. De steun van het Noodfonds kan vanaf nu aangevraagd worden. Klik hier om meer te lezen over het Tijdelijke Noodfonds Energie.