Accountant/belastingadviseur afbeelding

Accountant/belastingadviseur

Accountant / belastingadviseur

Als accountant of belastingadviseur wordt u regelmatig om advies gevraagd over pensioen en andere inkomensgerelateerde voorzieningen. Vragen die u graag professioneel wilt beantwoorden, maar waarvan u ook weet dat het een specialisme betreft waarvoor diepgaande en actuele pensioenkennis vereist is. En u wilt uw cliënt die deskundigheid ook bieden. Voor u is samenwerken met ons advieskantoor dan ideaal. Wij bieden u alle ondersteuning bij het adviseren van DGA’s en werkgevers.

Deze ondersteuning bestaat concreet uit:

  • Rekenkundige uitwerkingen voor het pensioen van de DGA
  • Ontwerpen van de pensioenregeling van de DGA
  • Het scannen en optimaliseren van bestaande regelingen

Verder kunnen wij verschillende berekeningen en analyses voor uw cliënten uitvoeren:

  • actuariële berekeningen
  • verzekeren van een DGA regeling
  • berekeningen / vergelijkingen pensioenverzekeringen
  • lijfrente berekeningen

Naast deze specifieke activiteiten kunt u rekenen op algemene pensioenadviezen en -ondersteuning.