Directeur-grootaandeelhouder afbeelding

Directeur-grootaandeelhouder

Afschaffing DGA-pensioen in eigen beheer

DGA ’s mogen vanaf 1 januari 2017 geen pensioen in eigen beheer meer opbouwen. Voor het opgebouwde pensioen in eigen beheer kregen zij de mogelijkheid om dit af te kopen of om te zetten in een oudedagsvoorziening. Afkoop of omzetting moest dan wel vóór 2020 plaatsvinden.

Het einde van ‘pensioenopbouw in eigen beheer’ betekent niet dat u als DGA geen pensioen meer op kunt bouwen. Welke opties heeft u? 

Voor de pensioenwet ben je DGA wanneer je, direct of indirect, minimaal 10% van de aandelen in het bezit hebt. Als DGA word je niet gezien als “gewone” werknemer en daarom is het belangrijk om voor een groot gedeelte uw pensioen zelf te regelen. Er zijn verschillende mogelijkheden om als DGA pensioen op te bouwen. Vergeet daarbij ook niet na te denken over situaties zoals arbeidsongeschiktheid of overlijden.

De mogelijkheden voor het opbouwen van pensioen:

 • Sparen of beleggen in privé (box 3)
 • Sparen of beleggen in de BV
 • Lijfrente afsluiten bij een bank, verzekeraar of beleggingsinstelling
 • Pensioenregeling afsluiten bij een verzekeraar

Versoepeling Gebruikelijkloonregeling DGA

De gebruikelijkloonregeling voor de DGA’s is al sinds enige jaren versoepeld. Dit geldt voor DGA’s van wie het vast te stellen bruto loon voor de arbeid in de BV niet hoger is dan € 5.000,- Denk hierbij aan de DGA van een Besloten Vennootschap waarin de ondernemingsactiviteiten alleen bestaan uit vermogensbeheer.

Deze DGA hoeft zich geen gebruikelijk bruto jaarloon van ten minste € 48.000,- (2022) meer toe te kennen.

DGA: pensioen en eigen beheer

Staatssecretaris Wiebes heeft een Wetsvoorstel uitfasering Pensioen Eigen Beheer ingediend bij de Tweede Kamer. Hieronder leest u de status per 3 februari 2017.

Afkopen

 • Afstempelen, commercieel > fiscaal
 • Tot 34,5% korting
 • Netto uit te keren bedrag valt vrij in box 3
 • Toestemming partner noodzakelijk

Omzetten

 • Oudedagsverplichting na afstempeling
 • Geen verder opbouw
 • Toestemming partner noodzakelijk
 • In 20 jaar uitkeren vanuit B.V. of (bancaire) lijfrente

Niets doen

 • Geen opbouw meer mogelijk
 • Huidige wetgeving blijft van toepassing
 • Dividendklem blijft bestaan
 • Actuariële berekening noodzakelijk

Terug halen naar eb

 • Kan nog niet tot inwerkingtreding wet
 • Geen korting over dit deel
 • Toestemming/handtekening partner vereist

In januari heeft staatssecretaris Wiebes nog een Novelle naar de kamer gestuurd:

 • Het oorspronkelijke voorstel leek de mogelijkheid te bieden om de (toekomstige) indexatie van opgebouwde pensioenafspraken nu al ten laste van de winst te brengen. In de toelichting op de ‘novelle’ staat nu dat toekomstige indexaties pas in mindering gebracht kunnen worden van de winst wanneer de indexatie zich ook daadwerkelijk voordoet en niet vooraf. Daarmee wordt een verlies voor de schatkist voorkomen.
 • De Staatssecretaris streeft naar een inwerkingtreding van de Wet uitfasering PEB op 1 april 2017;
 • Een coulancetermijn van 3 maanden na inwerkingtreding van de Wet blijft van kracht. In deze periode kunnen DGA’s de laatste stappen zetten om het pensioen in eigen beheer aan te passen aan de nieuwe wetgeving.
 • Op 9 februari 2017 wordt er gestemd in de Tweede Kamer. Uiterlijk 7 maart 2017 in de Eerste Kamer.