Ondernemer afbeelding

Ondernemer

Zelfstandig ondernemer

U heeft als zelfstandig ondernemer meerdere mogelijkheden voor uw pensioenopbouw. Als u niet verplicht bent deel te nemen aan een beroepspensioenfonds, dan kunt u individuele voorzieningen treffen. Daarvoor heeft u drie mogelijkheden tot uw beschikking:

  • Deelname aan de oudedagsreserve (FOR)
  • Het gebruik van de jaarruimte en reserveringsruimte (lijfrente of banksparen)
  • De winst uit de verkoop van uw onderneming (stakingswinst)

Oudedagsreserve (FOR)

Als zelfstandig ondernemer kunt u een deel van de winst reserveren voor uw oudedagsvoorziening. Voor deze oudedagsreserve, de vroegere FOR, mag u elk jaar tot 9,44% van de winst (met een maximum van 9.632,-) belastingvrij reserveren. Deze belastingbesparing maakt het voor u aantrekkelijk om aan de oudedagsreserve deel te nemen. Hoewel u dus fiscaal voordeel geniet, dient u wel rekening te houden met een latere fiscale claim. Zodra u namelijk het bedrijf beëindigt of met pensioen gaat, betaalt u over de opgebouwde reserve belasting tegen het progressieve tarief. U kunt die toekomstige belastingclaim bijeensparen met een kapitaalverzekering, maar gunstiger is het om de oudedagsreserve af te bouwen zodat u uiteindelijk minder belasting betaalt. U bouwt de oudedagsreserve af door de gereserveerde bedragen te storten in een lijfrentevoorziening. Het omzetten in een lijfrentevoorziening heeft als voordeel dat de fiscale claim kleiner wordt terwijl het fiscale voordeel blijft.

Jaarruimte en reserveringsruimte

U kunt ook kiezen voor een lijfrenteverzekering waarbij u optimaal gebruik maakt van de lijfrenteaftrek. Daarvoor kunt u de fiscale jaarruimte en reserveringsruimte benutten. De jaarruimte is het bedrag dat u jaarlijks maximaal kunt aftrekken, de reserveringsruimte is het bedrag dat u kunt benutten als u in de voorgaande zeven jaar minder premies heeft betaald dan fiscaal was toegestaan. De hoogte van uw lijfrentepremieaftrek, en daarmee uw maximale lijfrente-investering, is afhankelijk van uw inkomen en de reserveringen aan de oudedagsreserve.

U kunt uw lijfrentepremies aftrekken als u een aantoonbaar pensioentekort hebt. Daarbij kunt u gebruik maken van de jaarruimte en de reserveringsruimte.

  • De jaarruimte bedraagt 13,3% van de premiegrondslag (het inkomen minus de franchise), verminderd met de oudedagsreserve en 6,27 keer de jaarlijkse pensioenaangroei
  • De reserveringsruimte is het totaal van de niet-benutte jaarruimten in de afgelopen zeven jaar. De reserveringsruimte is beperkt tot 17% van de premiegrondslag met een jaarlijks vast te stellen maximum.

Stakingswinst

Veel ondernemers zien hun ondermening als een oudedagsvoorziening. Zij gebruiken de stakingswinst dan voor de aankoop van een extra lijfrente: de stakingslijfrente. De hoogte daarvan is afhankelijk van de werkelijk behaalde winst, eerder getroffen oudedagsvoorzieningen en de leeftijd. De keuze voor deze mogelijkheid herbergt een reëel risico, omdat u uw pensioen afhankelijk maakt van de ontwikkelingen en eventuele opbrengst van uw bedrijf.