Werkgever afbeelding

Werkgever

Werkgever

Als werkgever wilt u uw medewerkers een goed en betaalbaar pensioen bieden. Vanuit uw verantwoordelijkheid, maar ook om uw personeel te boeien en te binden. Als u niet bij een pensioenfonds aangesloten bent, zult u vaak kiezen voor een collectieve pensioenverzekering bij een verzekeraar.

In een collectieve pensioenregeling regelen we het ouderdomspensioen voor uw medewerkers. Ook een uitkering bij overlijden of arbeidsongeschiktheid kan een belangrijk onderdeel zijn. Voor medewerkers is pensioen vaak een van de belangrijkste arbeidsvoorwaarden. Voor werkgevers is het juist belangrijk dat de kosten en risico’s beheersbaar blijven.

Wet toekomst pensioenen

Het nieuwe pensioenstelsel komt eraan. Het wetsvoorstel Wet toekomst pensioenen is inmiddels ingediend bij de Tweede Kamer door de minister van Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen. De Memorie van Toelichting bestaat uit ruim 300 pagina’s. We hebben de relevante onderdelen samengevat, zodat je je op tijd kunt voorbereiden. Dit is nodig ook, gelet op de complexiteit van de wetgeving en door alle wijzigingen.

Het nieuwe pensioenstelsel gaat iedereen raken die inhoudelijk klantcontact heeft over ‘de oudedag’, maar vooral de adviseur Wft Vermogen, Wft Pensioen en Wft Hypothecair Krediet door de volgende punten:

  • Wijzigingen in de pensioencontracten, waaronder de nieuw solidaire premieregeling.
  • Belangrijke wijzigingen in de tweede en derde pijler voor opbouw van vermogen.
  • Het partnerpensioen voor de pensioendatum wijzigt, wat gevolgen heeft voor het life-event overlijden.
  • Vele andere wijzigingen op pensioengebied, zoals aankomende afschaffing van FOR en een eenmalige afkoopmogelijkheid van 10% van het ouderdomspensioen vanaf 1 juli 2023.

Doelen nieuw pensioenstelsel

Wijzigingen

Het pensioenstelsel wordt vernieuwd. Onder andere de volgende onderdelen wijzigen door de Wet toekomst pensioenen:

  • Het nabestaandenpensioen wordt gestandaardiseerd.
  • Het kabinet gaat nieuwe regels uitproberen voor de pensioenopbouw voor zelfstandigen.
  • De wachttijd wordt korter voor uitzendkrachten bij deelname aan een pensioenregeling.

Doelen wetswijziging

De wetswijziging heeft de volgende doelen:

  • eerder kans op verhoging van de pensioenuitkering;
  • een uitlegbaar en persoonlijk pensioenstelsel; en
  • een pensioenstel dat beter aansluit bij de samenleving en de arbeidsmarkt.