AOW

Als u woont of werkt in Nederland krijgt u vanaf de AOW-leeftijd een AOW-uitkering. Hoeveel AOW u krijgt, hangt af van:

  • het aantal jaren dat u verzekerd bent geweest voor de AOW én
  • of u alleen woont of met iemand anders

Iedereen die in Nederland woont of werkt, is automatisch verzekerd voor de AOW. Het maakt niet uit wat uw nationaliteit is. Een volledige AOW wordt in 50 jaar opgebouwd. Ieder jaar bouwt u dus 2 procent AOW-pensioen op. U krijgt een volledig AOW-pensioen als u in de 50 jaar vóór uw AOW-leeftijd altijd verzekerd bent geweest. Ieder jaar dat u niet in Nederland woonde of werkte, mist u 2 procent AOW. U kunt dat eventueel zelf inkopen via de Sociale Verzekeringsbank.

U spaart niet zelf voor uw eigen AOW-uitkering. De AOW wordt uitgekeerd volgens het zogenoemde ‘omslagstelsel’: de werkenden van nu betalen de AOW voor de huidige AOW-ontvangers.

Doordat de AOW-leeftijd sinds 2013 stapsgewijs omhoog gaat, komen sommige mensen in de knel. Dit geldt bijvoorbeeld voor mensen met een VUT-, prepensioen- of ANW-uitkering. Deze mensen kunnen gebruikmaken van de tijdelijke regeling Overbruggingsuitkering AOW.