Ouderdomspensioen afbeelding

Ouderdomspensioen

Ouderdomspensioen

Het ouderdomspensioen is het inkomen dat u ontvangt vanaf de pensioenleeftijd. Dit inkomen vervangt het salaris of loon dat u met werken verdiende. Het pensioen bestaat uit drie bouwstenen:

1) De AOW van de overheid

2) Het pensioen dat u bij uw werkgever(s) heeft opgebouwd (werkgeverspensioen)

3) Voorzieningen die u eventueel zelf heeft geregeld, zoals een lijfrenteverzekering, koopsompolis en/of banksparen.

De basis van uw ouderdomspensioen is de AOW (Algemene Ouderdomswet), eventueel aangevuld met pensioen van uw werkgever, en eventueel aangevuld pensioen dat u zelf heeft geregeld.