Privé-pensioen  afbeelding

Privé-pensioen 

Privé-pensioen

De AOW en het werkgeverspensioen samen zijn vaak niet voldoende voor een goed pensioen. Er is dan een pensioentekort. Wat een pensioentekort precies is, bepaalt u overigens zelf. U weet immers zelf het beste hoeveel geld u later nodig heeft om goed van te leven.

Als u te weinig pensioen opbouwt via uw werkgever, kunt u zelf maatregelen nemen. Bijvoorbeeld door een lijfrenteverzekering, koopsompolis of bankspaarproduct af te sluiten. Uw inleg of de premie van zo’n pensioenproduct is onder bepaalde voorwaarden fiscaal aftrekbaar. U mag de premies van uw lijfrenteverzekering aftrekken voor de inkomstenbelasting als u een aantoonbaar pensioentekort heeft. Dat tekort doet zich eerder voor dan u denkt. Echtscheiding, verandering van baan, tijdelijke werkloosheid en verblijf in het buitenland kunnen allemaal een gat slaan in uw pensioenopbouw.