Eindloonregeling afbeelding

Eindloonregeling

Eindloonregeling

In een eindloonregeling bouwt u ieder jaar een stukje ouderdomspensioen op. Het pensioen dat u opbouwt, is een percentage van de pensioengrondslag (het deel van uw salaris waarover u pensioen opbouwt). De eindloonregeling gaat uit van het laatstverdiende salaris. Bij elke salarisverhoging in uw loopbaan wordt het pensioen dat u al heeft opgebouwd opgetrokken naar het niveau van de nieuwe pensioengrondslag.

Als u een volledig pensioen opbouwt – als u 40 jaar lang aan de pensioenregeling deelneemt – dan krijgt u vanaf uw pensioenleeftijd een pensioen van 70 procent van uw laatstverdiende salaris. Dat is inclusief de AOW.