Middelloonregeling afbeelding

Middelloonregeling

Middelloonregeling

In een middelloonregeling bouwt u elk jaar een stukje ouderdomspensioen op. Het pensioen dat u opbouwt is een bepaald percentage van de pensioengrondslag in dat jaar. Uitgangspunt is dat uw pensioen gerelateerd is aan het gemiddelde salaris tijdens uw loopbaan. Neemt u 40 jaar deel aan de pensioenregeling, dan komt u uit op 70 procent van het gemiddelde salaris. Als u vooral aan het eind van uw carrière flinke salarisverhogingen heeft, kan dat leiden tot een forse inkomensachteruitgang. Meestal wordt het opgebouwde pensioen in een middelloonregeling geïndexeerd. Daardoor groeit het mee met de inflatie.