Werkgeverspensioen afbeelding

Werkgeverspensioen

Werkgeverspensioen

De AOW is meestal onvoldoende om uw leefstijl te kunnen voortzetten. Daarom bouwen de meeste werknemers pensioen op via de werkgever: het werkgeverspensioen. U bouwt alleen werkgeverspensioen op als u een pensioenregeling heeft bij uw werkgever. Hoe die pensioenregeling eruitziet, hangt af van de individuele afspraken tussen u en uw werkgever of van de CAO-afspraken van de branche waarin u werkt.

De pensioenregeling houdt er rekening mee dat u later ook AOW krijgt. Daarom bouwt u geen pensioen op over uw hele salaris. Van uw pensioenopbouwend salaris wordt een bedrag afgetrokken: de AOW-franchise. Dat vormt de pensioengrondslag. Niet iedere pensioenregeling gebruikt dezelfde franchise. Sommige regelingen gaan uit van de AOW voor één samenwonende en andere van de AOW voor een echtpaar. Het kan dus zijn dat u een ‘ongunstige’ franchise heeft en minder pensioen opbouwt dan u verwacht. U kunt dit vinden in uw pensioenregeling.