Werknemer afbeelding

Werknemer

Wat is pensioen?

Pensioen is een geregelde uitkering die vanaf een bepaalde datum en/of onder bepaalde omstandigheden wordt uitbetaald. Pensioen is vooral bekend als de uitkering die u ontvangt als u stopt met werken omdat u een bepaalde leeftijd bereikt: het ouderdomspensioen. Maar er zijn meer omstandigheden waarin u pensioen kunt ontvangen. Dat kan het geval zijn bij overlijden: het partner- en wezenpensioen. En het kan gebeuren bij blijvende arbeidsongeschiktheid: het arbeidsongeschiktheidspensioen.